Мисъл на деня
Ако твоята любов събужда любов към всички живи същества, ако усили твоя идеен живот, ако не търсиш никакви облаги от човека, когото обичаш, тя е Божествена. Ако чрез твоята любов внесеш в хората, които обичаш, живот, светлина и свобода, тя е Божествена. "Учителя"
Мисия на ВИДЕЛЕЙ
  • ... Даване гласност на вредата, която причиняват пестицидите върху растенията, животните и човешкия организъм.
  • ... Съставяне подписка против отравянето на Земята, Водата и Въздуха.
  • ... Изграждане на контакти и взаимодействие със Зеленото движение за спасяване на планетата.
  • ... Създаване на контакти и комуникация с чуждестранни крупни предприятия за създаване на благотворителен фонд – неправителствена организация – за БГ – за бездомни, бедни и болни хора.
Последно добавени статии
Вси Светии, Хелуин, Будители....Кое да празнуваме или...Въобще дали да празнуваме особено Хелуин..?
Посрещане Новата година 2015. Приятелска среща, беседи, разходки, гора, басейни, минерална вода, СПА....По нещо за всяка Душа.
Къде наказват Доброто и Злото.Грехът е сила в природата, която демагнетизирва атомите.
Последно добавени галерии
Видео